Co je velikost vyrovnávací paměti pevného disku a je důležitá?

Často vidíme velikost „ HD Buffer “ nebo „ HD Cache “ zapsanou na pevných discích spolu s jejich dalšími specifikacemi. Mnoho uživatelů se nedotýká tohoto sektoru specifikace a často jej přehlíží při nákupu. V tomto článku vás budeme informovat o funkčnosti a nezbytnosti této specifikace.

Mezipaměť pevného disku

Co je velikost vyrovnávací paměti pevného disku?

Vyrovnávací paměť pevného disku je v technických údajích někdy označována jako „ Vyrovnávací paměť disku “, Vyrovnávací paměť disku “ nebo „ Vyrovnávací paměť vyrovnávací paměti “, ale všechny se vztahují ke stejné specifikaci. Vyrovnávací paměť pevného disku je paměť zabudovaná na pevném disku, která slouží jako dočasný úložný prostor pro data přenášená na pevný disk nebo z něj. Velikost vyrovnávací paměti se u pevných disků a jednotek SSD liší.

V pevných discích a SSD je zabudovaný mikrokontrolér, který je zodpovědný za vytváření, uchovávání a přenos dat uložených v mezipaměti uvnitř vyrovnávací paměti pevného disku. Počítač tato data zřídka opakovaně používá, a proto je množství potřebné paměti často mnohem menší. Většina moderních pevných disků obsahuje pevné disky od 8 do 256 MB. Zatímco disky SSD mohou obsahovat vyrovnávací paměti až do 4 GB . Staré pevné disky však obvykle obsahovaly vyrovnávací paměti se 2 až 4 MB úložné kapacity.

Moderní pevný disk s mezipamětí 256 MB

Vyrovnávací paměť je zodpovědná za ukládání některých dat a jejich přenos na pevný disk nebo z pevného disku. Výsledkem je zvýšená rychlost a efektivnější přenos mezi počítačem a pevným diskem. To také snižuje pohyb čtecí / zapisovací hlavy přes magnetický disk, což má za následek snížené opotřebení. Data však nejsou v mezipaměti vždy uložena do mezipaměti a jsou užitečné pouze ve vzácných scénářích.

Záleží na velikosti pevného disku?

Odpověď na to není jednoduchá a záleží zcela na situaci. Existují případy, kdy velikost vyrovnávací paměti může pomoci, ale jejich použití je často omezeno pouze na konkrétní situaci. Kdykoli uživatel zapisuje velké soubory, přenosová rychlost je omezena na rychlost pohybu vřeten a mezipaměť to nezvýší žádným způsobem nebo způsobem, proto je v tomto scénáři velikost mezipaměti poskytnuta k ničemu.

Velké soubory

Pokud však přenášíte malé soubory, které jsou menší než velikost mezipaměti, jednotka vědomě změní pořadí souborů, aby se zvýšila účinnost a rychlost přenosu se zvýší. Velikost vyrovnávací paměti vyrovnávací paměti proto nelze zcela vyjmout z rovnice a na nadcházejících pevných discích se neustále zvyšuje.

Pokud hledáte pevný disk a máte zmatek ohledně specifikací, které chcete zvážit, první prioritou by měla být „ RPM “, která definuje rychlost zápisu / čtení schopnosti pevného disku. Za druhé, měli byste mít obavy z ceny, za kterou tento pevný disk získáváte, pokud je cenový rozdíl mezi dvěma pevnými disky významný a jediným rozdílem je velikost vyrovnávací paměti, získejte levnější, protože si téměř nevšimnete jakéhokoli rozdílu mezi dva.

Pokud jste však dostali možnost pevného disku s větší vyrovnávací pamětí pevného disku a cenový rozdíl není příliš velký, doporučujeme vám pořídit si pevný disk s větší velikostí vyrovnávací paměti.

Zajímavé Články